Polityka Olimpijski Club Tennis and Sports z siedzibą we Wrocławiu dotycząca plików Cookies zwana w skrócie Polityką Cookies stan na dzień 11 marca 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne. Definicje

 1. Niniejsza Polityka stowarzyszenia Olimpijski Club Tennis and Sports z siedzibą we Wrocławiu dotycząca plików Cookies określa zasady korzystania przez witryny Administratora z Plików Cookies.
 2. O ile mowa jest w niniejszej Polityce Cookies o następujących sformułowaniach należy przez nie rozumieć odpowiednio:
 1. Administrator– stowarzyszenie Olimpijski Club Tennis and Sports z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000571331, NIP: 8982213338, REGON: 362264030, świadczące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
 2. Polityka Cookies ­ – niniejszy dokument polityki dotyczącej plików Cookies;
 3. Użytkownik– osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 4. Urządzenie– elektroniczne urządzenie (np. telefon, komputer, tablet) wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 5. Cookies (ciasteczka)– dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu;
 6. Serwis– serwis internetowy działający pod adresem www.olimpijskiclub.pl;
 7. Serwis zewnętrzny– serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 1. Serwis (witryna www.olimpijskiclub.pl) mogą wykorzystywać pliki Cookies, które służą m.in. do identyfikacji sesji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 2. Cookies zapewniają prawidłowe działanie i możliwość korzystania z Serwisu.

§ 2 Cel wykorzystywania plików cookies

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Zapisywanie preferencji Użytkownika – dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. Statystyki i usprawnianie – tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 4. Sesja – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (jeżeli dotyczy);
 5. Marketing i reklama– w celach marketingowych oraz oferowania reklam Użytkownikom;
 6. Usługi społecznościowe– Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

§ 3 Rodzaje Cookies

W Serwisie (witryna www.olimpijskiclub.pl) mogą być używane następujące rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (session cookies)– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia – po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe(persistent cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 3. Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 4. Cookies „niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. Cookies „bezpieczeństwa” – pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. Cookies „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. Cookies „funkcjonalne” – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Cookies reklamowe – pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

§ 4 Serwisy zewnętrzne

Administrator w ramach Serwisu współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google AdWords;
 2. Google Analytics;
 3. Google MyBussines;
 4. Facebook;
 5. Instagram;
 6. Youtube.
§ 5 Ustawienia i zarządzanie plikami Cookies
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.
§ 6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Cookies Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany po odwiedzeniu Witryny.